Kommende møder: 7/9, 5/10, 26/10 & Borgermøde d. 1/11.

Fremmødte:   Gunnar Skibsholt, Jacob Lund, Susanne Larsen, Svend Åge Bruun, Jens Økter og Sarah Vejnø.

Fraværende:  Allan Skov, Helle Sennov og Michael Larsen.

1. Godkendelse af dagsorden.

·       Godkendt.
2. Gennemgang og godkendelse af referat af 6/7-2016.

·       GS skal mødes med Hans Henrik (Tirsbæk Slot) d. 12/9, GS vil bl.a. drøfte mulighed for juletræsdonation.

·       JL fremskaffer materiale til Claus Brødsgaard i forbindelse med kontakt til lodsejere vedr. mulig udstykning.

·       Vuggestue: Vejle Kommune har mod forventning ikke besluttet hvorvidt Engum får en vuggestue. Emnet kommer på dagsordenen den 8/9.

·       SÅB afventer svar fa kommunen vedr. mulighed for at modtage slam fra gadekæret.
3. Drøftelse af oplæg til mødet 7/9 med Vejle Kommune vedr. fremtidig infrastruktur.

·       Arbejdsgruppen deltager i mødet (infrastruktur).

·       JØ har en studiekammerat, som evt. kan være behjælpelig med tegning over forslag:

o   Tværpassage over Juelsmindevejen,

o   Cykelsti langs Juelsmindevej, evt. startende på sydsiden – afsluttende på nordsiden. Problemstilling med beboelse samt sikre at Assendrup beboere på Tirsbæk siden kan tilgå cykelstien sikkert.

·       JØ indkalder til indledende møde.
4. Mulige udstykninger i sognet

·       SÅB foreslår at udfordre Vejle Kommune med hvorfor Bredal og Engum ikke må smelte sammen.

·       Der blev brainstormet over forskellige mulige områder.

·       Hvor store grunde efterspørges der på?

·       JL ”klæder” Claus Brødsgaard på inden kontakt til lodsejere.
5. Elementer til borgermødet 1/11-2016

·       Hvad kan lokke borgere til? Forslag til emner og taler: Udstykningsmuligheder, Søren Preshardt, Arne Sigtenberggaard, vedligeholdelse og udvikling af lokalsamfundet, ny skoleleder

·       Trafikgruppen er klar med oplæg til d. 1/11.

·       Lokation: Bredal Kro.
6. Aktuel status fra arbejdsgrupperne.

·       Infrastruktur:

·       Kommunen foreslår græsarmering som løsning til brede landbrugsmaskiners kørsel på helleanlæg.

·       Midterrabatter på Horsensvej kommer op igen.

·       Kommunen vil bibeholde reflekser på helleanlæg, vil ikke sætte lys i belægning som foreslået af gruppen.

·       Gruppen overvejer kraftigt at spørge politiet om mulig nedsættelse af farthastigheden på Horsensvej.

·       Mangler svar på fodgængerfelt over Overgårdsvej ved kroen.

·       JØ indkalder til møde vedr. Horsensvej.

·       JL: er det muligt at drøfte cykelvej på Østersnedevej/Overgårdsvej – farligt/besværligt sving for cyklister.

·       Trafiksikkerhed:

·       Møde med Camilla (Vejle Kommune) vedr. arbejdsgruppens forslag.

·       Vejle Kommune har andre/bedre forslag til Bredal-Engum vejen end 2-1 vej.

·       Markedsføring:

o   Ingen aktivitet grundet sommerferie.

·       Natur:

o   Ingen aktivitet grundet sommerferie.
7. Bordet rundt.

·       JL: venskabsklub med andre lokalråd, som minder om Engum Sogn – tænkt som en sparringspartner.
8. Kommunikation, materiale, info, kalender fra lokalrådet til hjemmeside og Facebook.

·       Ingen aktivitet siden sidst.
9. Diverse / evt.

·       JL har fået alt sandet fra Nørretorv til skolens sandkasser – en ny ude foran samt ekstra sand til eksisterende sandkasse.