Engum lokalråd blev etableret ved borgermøde d. 26/5 2015

Deltagere: 39 lokale

Referent: Morten Rask Petersen

Dagorden:

1) Velkomst

2) Valg af referent

3) Introduktion med eksempler fra inspirationsmaterialet samt Engum Sø

4) Gennemgang af vedtægter

a. Velkomst ved Jacob Lund. Dagsorden blev gennemgået

a. Morten Rask Petersen blev valgt som referent

a. Gunnar Skibsholt gennemgår inspirationsmaterialer. Engum kan blive det 27. lokalråd i

Vejle Kommune. Inspirationsmaterialet vier et kort over lokalråd samt årsrapport for

udvalgte lokalråd (Grejs, Ødsted-Jerlev, Højen, Gårslev)

GS gennemgik forskellige mulige opgaver for et kommende lokalråd omkring Tirsbæk

Bakker, Horsensvej, byggegrunde, Engum Sø, samlingssteder (herunder multihal), offentlig

transport, Ulbækhus og stisystemer

b. Opfordring til at et kommende lokalråd laver en SWOT analyse som basis for en

udviklingsstrategi for lokalområdet.

c. Niels Clemmesen, formand for Udvalget for Lokalråd og Nærdemokrati, Vejle Kommune,

introducerer muligheder for samarbejde med Vejle Kommune.

Et lokalråd oprettes med en samarbejdsaftale med kommunen. Her ydes et årligt

driftstilskud. Kravet er en årsrapport fra lokalrådet med status for året og fremtidige

projekter. NC opfordrer til at starte med de nemme projekter, der kan realiseres, så det

starter med en succesoplevelse. Sti systemet er en mulighed for en forholdsvis let opgave

at begynde med. Det er en mulighed at få en branding specialist til at hjælpe med

beskrivelsen af området. Den vigtigste branding er via medierne.

Udvalget for Lokalråd og Nærdemokrati kan hjælpe med det.

Formandskabet for Teknisk Udvalg kunne inviteres til møde omkring offentlig transport.

Der opstod en kort diskussion vedrørende udstykninger og muligt samarbejde med

kommunen.

Der findes en straks-pulje, hvor der kan søges om op til kr. 10.000,-. Et eksempel på

ansøgninger der er imødekommet er plantning af frugttræer ved en sportsplads og

anskaffelse af faldskærm til en hal

Desuden findes Landdistriktspuljen, hvor der kan søges op til kr. 150.000,-. Her kan søges

om eksempelvis beplantning langs vejområder og andre større projekter.

Den tidligere pulje af LAK midler kan ikke længere søges, men Vejle Kommune har lavet

deres egen pulje, hvor man kan søge op til kr. 800.000,- til større projekter.

Bregning lokalråd har ekempelvis fået støtte til et shelter projekt, hvor de har fået midler til

materialer samt hjælp til etablering fra kommunens folk i aktivering.

a. Svend Åge Bruun gennemgik vedtægterne udarbejdet af arbejdsgruppen. Disse kan findes

på www.engumsogn.dk

5) Valg af stemmetællere

a. Karsten Markmann og Gunnar Skibsholt blev valgt som stemmetællere

6) Vedtagelse af vedtægter

a. Vedtægterne blev vedtaget uden stemmer imod

7) Opstilling og præsentation af kandidater

a. Gunnar Skibsholt, Assendrup, meldte som kandidat til bestyrelsen.

Svend Åge Bruun, Engum, meldte sig som kandidat til bestyrelsen

Sarah Vejnø, Bredal, meldte sig som kandidat til bestyrelsen

Susanne Larsen, Bredal, meldte sig som kandidat til bestyrelsen

Allan Skov, Assendrup, meldte sig som kandidat til bestyrelsen

Jacob Lund, Bredal, meldte sig som kandidat til bestyrelsen

Jens Øtker, Bredal, meldte sig som kandidat til bestyrelsen

Helle Sennov, Assendrup, meldte sig som suppleant

Michael Larsen, Engum, meldte sig suppleant

Claus Brødsgaard, Engum, meldte sig som revisor

8) Valg til lokalrådet

a. Kandidaterne blev valgt uden afstemning

9) Evt.

a. i.a.b.