Kommende møder: 1/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6 (19:30 i Konfirmandstuen)

Fremmødte:   Gunnar Skibsholt, Helle Sennov, Jacob Lund, Marcell W. Laursen, Anders Buhl, Jens Økter og Sarah Vejnø.

Fraværende:  Søren Randrup, Susanne Larsen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden (udgangspunkt i referat af 7. december 2016).

·       Godkendt.
2. Kommunikation

·       Skal vi stadig sende alle mails rundt til alle?

o   Beslutning: Alle mails vedrørende lokalrådet sendes rundt til alle, mails vedr. arbejdet i naturgruppen skal ikke sendes rundt, med mindre det er af orienterede karakter, som ønskes hele lokalrådets opmærksomhed.

·       Mails til kommunen sendes stadig rundt til alle i lokalrådet.

·       Opdatering af hjemmeside:

o   Skal vi lave et nyhedsbrev? Flere er skrevet op til at modtage.

o   Hvor mange views modtager vi på hjemmesiden?

·       Kalender er lagt på hjemmeside.
3. Nyt fra Projekt Engum Sø, udstykningsmuligheder og arbejdsgrupperne

·       Udstykningsmuligheder:

o   Se vedhæftet.

·       Engum Sø:

o   Tilskud fra kommunen dækker stort set hele projektet.30% af samlet beløb skal selvfinansiere, dette sker gennem frivillig arbejdskraft.

o   Axel Nielsen vil gerne give et tilbud på projektet.

o   Projektet skal færdiggøres inden fredningsperiode.

o   Skal projektet i høring?

o   Bygge, grave- og deponeringstilladelse skal søges.

o   Vil regulere vandstanden med et rør fra sø til bæk.

o   Økonomisk støtte/rådgivning ønskes fra kassereren.

·       Infrastruktur:

o   Ny kryds mellem Plantorama og Bilka er vedtaget.

o   Rygter om ny skole til at dække skolebørn fra Tirsbæk Bakker.

o   Møde vedr. cykelsti med kommunen er aftalt, lokal borger, Ernst, skal deltage (bor ud til Juelsmindevej).

·       Natur:

o   Shelters ved Ulbækhus: Naturgruppen planlægger møde med Mads Fjeldsø samt medarbejder Trine. Det er et krav, at der kommer toiletforhold.

·       Trafiksikkerhed:

o   Fartbegrænsning gennem Bredal: 150 har skrevet under. Lokalråd giver ok til at bruge penge fra kontoen til reklame for projektet, inden underskrifter sendes til politiet. Lokalrådet ønsker at se poster inden print.

o   Gruppen er med på møder med kommunen om planlægning af bl.a. skolevej og byporte i Assendrup

·       Markedsføring:

o   Fundraising: 10 tips til bedre fondsøgning: Bl.a nævnes at projekt og formål skal være tydeligt, ligeledes vigtigheden af at søge de rette fonde.
4. Økonomi

·       3.700 kr. på konto inden årligt tilskud på 10.000 kr.

·       Marcell får snarest overdraget kontoen.

·       Udlæg ved kroen er refunderet til GS.
5. Andet

·       Oplæg om lobbyisme kommer senere.

·       Sommerfesten – forslag indtil videre:

o   Torsdag: Engumløb, Fredag: Gadefodbold og voksenaften, Lørdag: Lokalrådets aktiviteter, Søndag: Fodboldturnering.

o   Cirkussuccesen skal gentages, overvejer et højere entrébeløb for at dække omkostninger.

o   Indvie Engum Sø

o   Brunch/morgenmad lørdag morgen.

o   Loppemarked

o   Hver klasse på Engum Skole er bedt om at lave en aktivitet.

o   Klovneskole

o   Fællesspisning efter cirkus

o   børnediskotek

·       Den store idé:

o   Sikker skolevej mellem Bredal og Engum, Engum og Assendrup

o   Forslag sendes rundt på mail.

·       Muligt at søge om tilskud (20.000 kr.) til afholdelse af borgermøde mm.