Kommende møder: 29/3, 5/4, 3/5, 7/6 (19:30 i Konfirmandstuen)

Fremmødte:   Gunnar Skibsholt, Søren Randrup, Susanne Larsen, Jacob Lund, Marcell W. Laursen og Sarah Vejnø, Anders Buhl og Jens Økter.

Fraværende:  Helle Sennov.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat af 01.02.2017

·       Godkendt.
2. Infrastrukturgruppen

·       Møde med Vejle Kommune og Morten Hansen er endnu ikke fastlagt.

·       Møde med Daugård Lokalråd:

o   De har ikke særligt fokus på cykelsti mellem Assendrup og Daugård, da deres tilknytning er til Hedensted. De vil dog undersøge hvem de evt. kan trække på i kommunen.

o   Engum benytter Daugårds hal til sportsaktiviteter – hvis Engum Sogn får en multihal, vil Daugård også benytte den – herved kan behovet for cykelsti få mere relevans for Daugård.

o   De er indstillet på et fællesmøde.
3. Trafiksikkerhedsgruppen

·       Intet nyt.
4. Naturgruppen

·       Engum sø:

o   Henning Haves tilbud er accepteret, omfatter ikke lige så meget, så skal tilkøbe flere ydelser hen af vejen.

o   Slam forbliver i søen.

o   Lars Andersen (lodsejer af hul på Højagervej) modtager buske og andet krat.

o   23.000 kr. inkl. moms har projektet stadig til gode ved Axel Nielsen.

o   Brug af mark til maskiner – Martin Jensen vil gerne have kompensation for tabt indtjening (manglende korn).

o   Ældre træer bliver respekteret.

·       Shelters ved Ulbækhus:

o   Ansøgning til Den Store Idé skal indsendes inden 1/3. Den Store Idé er en pulje, hvor et projekt kan fuldfinansieres af midler fra Den Store Idé. Projekt kan videreudvikles efter 1/3.

o   Materialevalg, budget, oversigtsbillede af projekt produceres af JØ

o   (Ansøgning til Den Store Idé, Fredningsnævnet samt Kystdirektoratet er indsendt pr. 1/3)
5. Markedsføringsgruppen

·       Vil lave et skriv om udvikling af søen (er postet).

·       Ønsker at opprioritere sommerfesten.
6. Økonomi

·       Intet nyt
7. Eventuelt

·       Nyt om skole i Tirsbæk Bakker:

o   Siden lokalrådsmødet er det blevet offentliggjort, at Tirsbæk Bakker vil få en dagsinstitution (børnehave og muligvis vuggestue) med plads til 120 børn, dvs. ingen skole.

o   Engum Lansbyordning er umiddelbart i spil til udvidelse i form af flere spor, men ikke klassetrin til 9. kl.

·       Invitation til møde med de lokale foreninger – 5/4:

o   Dagsorden?

o   Søren indkalder de lokale foreninger.

o   Vigtigt at Lone Villemose, skoleleder, er med.

·       EUI Opstartsdag 1/4-2017:

o   EUI vil invitere Tirsbæk Bakker.

o   Lokalråd bidrager om morgenen med rundstykker på skolen og informationer om sognet og lokalrådets projekter som et flydende arrangement.

·       Tirsbæk Bakker – Jens Rothausen

o   Jens er i process med at bygge på nr. 53, det røde hus, som Karl Erik Jørgensen ejer.

·       Input til sogneblad.

·       Marcell beretter om mange puljer, lokalrådet kan søge.

·       ULN-pulje med deadline 6/3 bliver ikke søgt i denne omgang.

·       Desværre vil Vejle Havn ikke sælge flydebroer alligevel, da de kan bruges endnu et år.

·       Gennemgang af aktiviteter ved sommerfesten, markedsføringsgruppen vil gerne bidrage – JL indkalder gruppen til møde.