Kommende møder: 26/10 med mad kl. 18 i Konfirmandstuen & Borgermøde d. 1/11.

Fremmødte:   Gunnar Skibsholt, Susanne Larsen, Helle Sennov, Jacob Lund, Jens Økter og Sarah Vejnø.

Fraværende:  Allan Skov, Svend Åge Bruun og Michael Larsen.

1. Borgermøde 1/11-2016

·       Poster/Flyers:

o   Søren Peschardt mangler at melde tilbage

o   Servering skal afklares med Elkær

o   600 flyers

o   20 posters

o   DEADLINE for materiale til HS – ONSDAG d. 12/10.

·       Uddeling af flyers – GS sender kort ud med oversigt over sognet

o   Assendrup – HS

o   Ulbækhus – GS

o   Tirsæk – GS

o   Engum – SL&SV

o   Bredal – SL&SV

o   Tirsbæk Bakker – SL&SV

·       Poster – JL og GS hænger op.

·       JØ og GS laver beretning. Arbejdsgrupper kommer med input

·       HS er dirigent
2. Hvem er på valg?

·       Svend Åge Bruun går af

·       Allan Skov går af

·       Sarah Vejnø opstiller igen

·       Medlemmer, som bliver: Jacob, Gunnar, Jens og Susanne

·       GS går forsat af som formand, men forbliver medlem.

·       JØ ønsker ikke at overtage formandsposten.

·       Ny formand bliver valgt på konstituerende lokalrådsmøde efter borgermødet.
3. Opfordre borgere til at blive medlemmer af lokalrådet

·       Morten Kristensen (Junior) – JØ

·       Søren Randrup – GS

·       Morten Danielsen – JØ

·       Klaus Albertsen – JL

·       Kaj Jacobsen – GS

·       Hans Egedal – JL

·       Torben Sørensen – SL

·       Lise Kaspersen – JL

·       Anders Buhl – JØ

·       Tina Larsen – SV

·       Marcel – JL

·       Jens Ejner Knudsen – GS
4. Andet

·       TV2SYD besøger skolen, børnehaven og vuggestue torsdag d. 13/10 – sendes kl 14, 17:30 og 19:55.

·       På trods af ny vuggestue, er det stadig behov for en lokal dagplejer.