Forberedelse til sommerfest. Deltagere: Helle, Susanne, Jacob, Søren, Økter (ref.) Afbud fra: Sarah, Marcell, Anders, Gunnar.
Hent hele referatet her som PDF