Er du vores nye organist?

En stilling som organist ved Engum Kirke, Engum Sogn er ledig besættelse pr. 1. april 2019 eller snarest derefter.
Stillingen er på ca. 25 timer pr. uge.
Organisten skal varetage følgende opgaver:

 • Musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Ledelse af 2-3 børnekor, samt et voksent kirkekor.
 • Arrangerer 2 koncerter.
 • Medvirken ved undervisning af mini konfirmander

Vi tilbyder:

 • En kirke som er kendt for en god kirkegang
 • En kirke med stor musikalsk aktivitet
 • Gode kollegaer
 • Et sogn i stor vækst

Hvad angår ovenstående opgaver omkring korarbejde og minikonfirmander, så er menighedsrådet åben over for at finde en anden løsning, hvis rette ansøger ikke ønsker eller besidder kvalifikationerne til netop en eller flere af disse opgaver.

Fravalg af opgaver vil selvfølgelig betyde at ovenstående timetal ( ca. 25) pr. uge vil blive reduceret.
Engum Sogn har 2034 indbyggere, der er i sognet ansat 1 graver/kirketjener, løs medhjælp, samt organist – og 50% præst.
Sognet er kendetegnet ved et aktivt sogn med en god kirkegang og mange aktiviteter, lige som der er mange frivillige der medvirker i forbindelse med de forskellige aktiviteter.
Orgelet i Engum Kirke er med 13 stemmer, 2 manualer + pedal, samt mekanisk Cymbal Stjerne.
Vi forventer at du:

 • Har gode samarbejdsevner – også på tværs af faggrupper.
 • Har musiks baggrund.
 • Har en fleksibel tilgang til arbejdet
 • Er udadvendt og kan lide at møde det sociale liv omkring kirken
 • Har gåpåmod i forhold til nye opgaver eller anderledes måder at løse opgaver på
 • Er kreativ i forhold til materiale til børn og unge.

Der stilles ikke uddannelseskrav for besættelse af stillingen
Ansættelse sker ved Engum Sogns Menighedsråd beliggende Engumvej 118, Engum, 7120 Vejle Ø
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 913,73 kr. (nutidskroner) årligt. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 23.004,40 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Tove Mathiassen på tlf. 40627784, eller formand Bent Bang Jakobsen på tlf. 27645756

Ansøgning med relevante bilag sendes til Formand Bent Bang Jakobsen, Ulbækhusvej 41, 7120 Vejle Ø eller på mail 7973fortrolig@km.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 30. marts 2019
Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted i uge 14 – 2019
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.