Kirkesanger

En stilling som kirkesanger ved Engum Kirke, Engum Sogn søges besat pr. 1. april 2019 eller snarest derefter.

Stillingen er på ca. 7 timer pr. uge.

Kirkesangerens opgave er at ledsage menigheden i sang ved gudstjenester, bisættelser/begravelser og vielser.

Engum Sogn har 2034 antal indbyggere, ved kirken er der 4 ansatte . Sognet er kendetegnet ved stor kirkegang, samt mange aktiviteter, flere kor mm.

Vi forventer, at du:

Har erfaring med sang – evt. uddannelse som kirkesanger.

Ansættelse sker ved Engum Sogns Menighedsråd beliggende Engumvej 118, Engum 7120 Vejle Ø.

Ansættelsen er ikke dækket af overenskomst, hvorfor ansættelse sker på individuelle vilkår, som aftales med menighedsrådet.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Tove Mathiassen på telefon 40627784 eller til formand Bent Bang Jakobsen på telefon 27645756.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til formand Bent Bang Jakobsen, Ulbækhusvej 41, 7120 Vejle Ø eller på mail til 7973fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 30. marts 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 14 – 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.