Kirke2019-06-30T08:56:04+00:00

Aflysning Friluftsgudstjeneste

Søndag den 18. august kl. 10.00 v. Michael Berghof

Desværre er friluftsgudstjenesten v. Ulbækhus på søndag den 18. august aflyst p.gr.a udsigt til regnvejr…

Istedet afholdes gudstjeneste i Engum kirke kl. 10.00

Introduktion af Michael Berghof

Fra menighedsrådet.

Som følge af en stor tilflytning til Engum sogn / Tirsbæk Bakker har biskop ved Haderslev Stift, Marianne Christiansen bevilget ansættelse af endnu en 50% præst ved Engum kirke.

Engum menighedsråd har valgt Michael Berghof, der indsættes som præst ved Engum kirke den 27. januar kl. 10.00 i en nyoprettet 50% stilling til fælles betjening af Engum sogn sammen med nuværende sognepræst, Inge Pilegaard, der har en tilsvarende 50% stilling ved Engum kirke.

Indsættelsen af Michael Berghof foregår i forbindelse med den almindelige højmesse søndag den 27. januar, hvor provst for Vejle Provsti, Dorte Volck Paulsen leder indsættelsen og første del af gudstjenesten, inden den nyindsatte præst, Michael Berghof tager over og står for sidste del af søndagens gudstjeneste. 

Efter søndagens gudstjeneste fejres indsættelsen med en sogne-velkomst og reception i gymnastiksalen på Engum skole. Alle er velkommen.
Den nyoprettede stilling deles med Bredballe sogn efter et nærmere bestemt regulativ.

 

Introduktion af Michael.

Mit navn er Michael Berghof. Jeg er 42 år gammel og er født og opvokset i Brønshøj, der ligger godt 6 km fra Rådhuspladsen i København. Her har jeg levet hele mit liv på nær de 6 år, hvor jeg boede på Nørrebro i cykelafstand til det teologiske fakultet. Derfor var det et større skifte, da vi (min kone Charlotte og jeg med vores tre drenge på 10, 7 og 5 år) flyttede til Tirsbæk Bakker for 2 år siden. Vi nyder meget at være flyttet til et mindre og mere sammenhængende bysamfund. Vi synes her er smukt, og oplever, det er godt at bo her for familier med børn i den skolesøgende alder. Vi har fået mange nye dejlige bekendtskaber, og nyder godt af de mange gode børnehaver, skoler og idrætstilbud. 

Efter afsluttede teologiske studier tilbage i 2003 har jeg de sidste 15 år arbejdet i forlagsbranchen. De seneste 11 år i vores eget forlag som Charlotte også er ansat i. Her arbejder vi med at udvikle og sælge bibelske børnebøger, der produceres i Kina. Forlagets titler er oversat til mere end 50 sprog og udkommet i over 60 lande. Derfor har vi rejst meget og set store dele af verden.

Gennem noget tid har jeg tænkt mere og mere på, at jeg godt kunne tænke mig at blive præst, så da stillingen som halvtidssognepræst i det sogn vi nu selv er tilflyttere i, blev slået op, oplevede jeg, at det måtte jeg søge. Glæden var således stor, da menighedsrådet kunne fortælle, at valget var faldet på mig.

Jeg nyder at møde andre mennesker i øjenhøjde på en afslappet måde, og se hvor en samtale kan føre os hen. Det vil præge min måde at være præst på. Der er tre ting, jeg oplever, fylder meget for mennesker, jeg taler med. Det er længslen efter mere retfærdighed. Det haster virkelig med at bringe forandringer i en verden, hvor så ufatteligt mange mennesker er nedbøjede i en udsigtsløs fremtid. Det andet er længslen efter åndelighed i en meget materielt optaget verden. Selvom vi lever i en virkelig velfungerende del af verden, hvor oplysningstidens fornuft og rationalitet præger os, så oplever jeg, at mange stadigvæk har en dyb længsel efter åndeligheden. Især når livets store spørgsmål presser sig på. Og for det tredje oplever jeg, at der findes en længsel efter at indgå i dybere relationer præget af interesse og omsorg. Livet handler om relationer, og intet af alt det vi har, er i sidste ende noget værd uden nogen at dele det med. Disse tre områder er der mange som længes efter – hvad end vi er unge, ældre eller midt i livet. De fylder også samtidigt enormt meget i det bibelske univers, og det er noget, jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle tale sammen om. 

Albert Einstein har et lille fint citat, der lyder: ”Der findes to måder at leve livet på. Den ene er, som om ingenting er et mirakel. Den anden er, som om alting er et mirakel.” Jeg oplever, at vi mennesker ofte har nogle ståsteder eller fortællinger, vi lever ud fra, og betragter verden. Det sted jeg starter min fortælling er, at der findes en skabende og opretholdende Gud. Det lever jeg ud fra. At vi er skabt af Gud, og at Gud er dybt involveret i verden. Det næste afsæt for mig, er troen på, at Jesus har vist os, hvem Gud er. At Jesus giver os et mere forståeligt billede af Gud, der ellers ærligt indrømmet kan opleves som både fjern, mystisk og gådefuld. Efter at have været død i tre dage efterlod Jesus en tom grav, da han opstod og blev levende igen. Den tomme grav er for mig det største håb, vi har: At Guds omsorg rækker ind i døden. Hvor alt slutter for et menneske, da holder Gud os stadig. I den totale afmagt kan vi stadig håbe på opstandelsen. Håbet om opstandelsen. Det tror jeg på!

Jeg glæder mig til at møde alle i sognet – og kan næsten ikke vente med at komme igang. Det bliver især godt, når man i løbet af 2019 kan finde sin gamle jernhest frem fra skuret, og køre ad cykelstien hele vejen ud til Engum. Det bliver rigtig godt. Men først skal ordination og siden indsættelse den 27 januar finde sted. Dernæst i arbejdstøjet – eller rettere: præstekjolen som i skrivende stund er ved at blive målt op og syet til.

Kirkebladet som PDF
Kirkefolder som PDF