At udvikle den nuværende sportsfest fra en arrangement med sporten som centrum til at arrangement med sognet som omdrejningspunkt, uden at reducerer sportens plads i arrangementet.